OD 18.3.2020 je školní jídelna v Postřekově uzavřena z důvodu nemoci.

Výběr místních poplatků v hotovosti je z důvodu současné situace zrušen do odvolání. 

!!! POPLATEK ZA "POPELNÉ" A PSA JE MOŽNÉ UHRADIT BEZHOTOVOSTNĚ, AVŠAK KAŽDÝ ZVLÁŠŤ!!!

1) bezhotovostním převodem na účet obce č. 761906309/0100

Při placení poplatku tímto způsobem je nutné uvést variabilní symbol, který získáte následujícím způsobem:

 2020 + kód části obce (01 pro Postřekov, 02 pro Mlýnec) + č.p. nemovitosti, za kterou je poplatek hrazen. Do zprávy pro příjemce uveďte, za co je poplatek hrazen. Pokud platbu provádíte jedním příkazem za více osob, je následně vhodné oznámit správci poplatku (nejpozději do 15 dnů ode dne odeslání platby) údaje potřebné ke správné identifikaci platby. Jedná se zejména o číslo účtu, ze kterého je platba hrazena, variabilní symbol, specifický symbol, částka, datum úhrady a dále jméno, příjmení a data narození všech osob, za které byl poplatek tímto způsobem uhrazen. Správce poplatku rozúčtuje tuto platbu samostatně na každého poplatníka. Tyto informace je možno zaslat e-mailem na adresu obecního úřadu viz. kontakty.

2) Poštovní poukázkou

Při placení poplatku tímto způsobem je nutné použít poštovní poukázku „A“ Vyplňují se stejné informace a platí stejná pravidla, jako pro platbu převodem

Rekapitulace poplatků na rok 2020:

 • místní poplatek za „popelné“: 550 Kč/osobu/rok (občan mladší 70 let)
 • místní poplatek za „popelné“: 400 Kč/osobu/rok (občan starší 70 let)
 • místní poplatek za „popelné“: 550 Kč/rekreační objekt/rok
 • poplatek za 1. psa: 150 Kč/psa/rok
 • poplatek za 2. a každého dalšího psa: 200 Kč/psa/rok
 • majitel psa nad 65 let poplatek za 1.psa: 100Kč/psa/rok dalšího psa: 200 Kč/psa/rok

  Příklady:

 • převodní příkaz na účet 761906309/0100, částka 2 200 Kč, variabilní symbol 202002043, text zprávy: popelné 4 osoby, Mlýnec č.p. 43
 • převodní příkaz na účet 761906309/0100, částka 800 Kč, variabilní symbol 202001270, text zprávy: popelné 2 osoby nad 70 let, Postřekov č.p. 270
 • převodní příkaz na účet 761906309/0100, částka 150 Kč, variabilní symbol 202002043, text zprávy: poplatek 1 pes, Mlýnec č.p. 43

Dle usnesení vlády doporučujeme lidem nad 70 let doporučujeme nevycházet z domu. V případě potřeby, obec zajistí zvládání základních potřeb, včetně nákupu potravin a léků. Požadavky na tyto služby volejte od 8,00 hod. – 11,00 hod. na tel. 379796219.

Poskytujeme pro seniory roušky zdarma. Roušky si je možné objednat na tel. 379796219 v hodinách od 7,00 - 12,0hod 

Z důvodu současné situace je Mateřská školka do odvolání UZAVŘENA !!!

Změna úředních hodin OÚ Postřekov od 16.3.2020

Pondělí 8,00 hod. - 11,00 hod.

Středa 14,00 hod. - 17,00 hod.

Přerušen výběr místních poplatků, vyřizují se pouze neodkladné záležitosti. Veškeré žádosti či oznámení zasílejte prosím na e-mail uvedený v rýchlých kontaktech. 

VýstřižekSoubor1

Cvičitelé zvou všechny děti na Halloweenský lampionový průvod, který se koná už zítra od 17:30. Sejdeme se u Obecního úřadu a s lampiony se projdeme vsí po strašidelné trase. V cíli u tělocvičny pro všechny starečné bude čekat hrůzostrašně odměna.

Výstřižek 21.8.2019

Kotlíkové bezúročné půjčky

O kvalitě ovzduší v naší obci bylo poslední dobou napsáno a řečeno mnoho. Převážně v zimních měsících bývá obec bohužel často zahalena v oblacích dýmu různých barev a zápachů. Zastupitelstvo obce by rádo motivovalo občany k výměně starých kotlů za nové nízkoemisní. Na červnovém zasedání byl proto schválen program bezúročných půjček, které budou poskytovány jako jakýsi doplněk další vlny kotlíkových dotací. Vzhledem k tomu, že kotlíkové dotace jsou vypláceny až zpětně po realizaci výměny kotle je cílem obecních bezúročných půjček pomoci žadatelům překlenout období mezi realizací a proplacením dotace. Zde je výčet hlavních podmínek programu:

 • vyplnění formuláře žádosti (ke stažení na stránkách obce nebo k v tištěné podobě k dispozici v kanceláři OÚ),
 • žadatelem může být pouze vlastník nemovitosti. V případě spoluvlastnictví je potřeba souhlas všech spolumajitelů nemovitosti,
 • vyrovnané závazky vůči obci (tzn. nemít např. dluhy na popelném),
 • schválená kotlíková dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Maximální výše půjčky bude 70.000,- Kč a o jejím poskytnutí bude vždy rozhodovat zastupitelstvo obce. Podrobný popis pravidel programu je na stránkách obce, příp. v tištěné formě k dispozici v kanceláři OÚ. S administrací potřebných dokumentů vám v případě potřeby pomohou pracovnice kanceláře obecního úřadu. Kdo ještě nemá zpracovány podklady pro podání žádostí na Krajský úřad Plzeňského kraje, může se obrátit na některou z níže uvedených firem, které přípravu dokumentace pro vyřízení kotlíkové dotace zabývají:

 • firma a, kontakt:
 • firma b, kontakt:
 • firma c, kontakt:

Zahájení příjmu žádostí o dotace Krajským úřadem Plzeňského kraje je předpokládáno v průběhu října. Podmínky výzvy budou po červnovém zasedání rady PK zveřejněny na stránkách Plzeňského kraje.

Rychlý kontakt...

Obecní úřad Postřekov

Postřekov 270

345 35 Postřekov

tel.: 379 796 219

e-mail: urad@obecpostrekov.cz

Úřední hodiny:

Po  07:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Út  09:00 - 11:00

St  07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čt  13:00 - 15:00

Pá         ---

Kalendář akcí

Nebyly nalezeny žádné události

 

EU logo

 

MMR logo

 

MMR logo