V sobotu 23.11.2019 od 18,00 hod. v Hotelu U Nádraží zazní HITY 90.LET. Přijďte si zatančit , jste srdečně zváni.

Výluky

Výstřižek

Cvičitelé zvou všechny děti na Halloweenský lampionový průvod, který se koná už zítra od 17:30. Sejdeme se u Obecního úřadu a s lampiony se projdeme vsí po strašidelné trase. V cíli u tělocvičny pro všechny starečné bude čekat hrůzostrašně odměna.

Výstřižek 21.8.2019

Kotlíkové bezúročné půjčky

O kvalitě ovzduší v naší obci bylo poslední dobou napsáno a řečeno mnoho. Převážně v zimních měsících bývá obec bohužel často zahalena v oblacích dýmu různých barev a zápachů. Zastupitelstvo obce by rádo motivovalo občany k výměně starých kotlů za nové nízkoemisní. Na červnovém zasedání byl proto schválen program bezúročných půjček, které budou poskytovány jako jakýsi doplněk další vlny kotlíkových dotací. Vzhledem k tomu, že kotlíkové dotace jsou vypláceny až zpětně po realizaci výměny kotle je cílem obecních bezúročných půjček pomoci žadatelům překlenout období mezi realizací a proplacením dotace. Zde je výčet hlavních podmínek programu:

  • vyplnění formuláře žádosti (ke stažení na stránkách obce nebo k v tištěné podobě k dispozici v kanceláři OÚ),
  • žadatelem může být pouze vlastník nemovitosti. V případě spoluvlastnictví je potřeba souhlas všech spolumajitelů nemovitosti,
  • vyrovnané závazky vůči obci (tzn. nemít např. dluhy na popelném),
  • schválená kotlíková dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Maximální výše půjčky bude 70.000,- Kč a o jejím poskytnutí bude vždy rozhodovat zastupitelstvo obce. Podrobný popis pravidel programu je na stránkách obce, příp. v tištěné formě k dispozici v kanceláři OÚ. S administrací potřebných dokumentů vám v případě potřeby pomohou pracovnice kanceláře obecního úřadu. Kdo ještě nemá zpracovány podklady pro podání žádostí na Krajský úřad Plzeňského kraje, může se obrátit na některou z níže uvedených firem, které přípravu dokumentace pro vyřízení kotlíkové dotace zabývají:

  • firma a, kontakt:
  • firma b, kontakt:
  • firma c, kontakt:

Zahájení příjmu žádostí o dotace Krajským úřadem Plzeňského kraje je předpokládáno v průběhu října. Podmínky výzvy budou po červnovém zasedání rady PK zveřejněny na stránkách Plzeňského kraje.

Dne 7.8.2019 byl nalezen klíč na Pilařáku směrem na Salaš. Možné k vyzvednutí v kanceláři OÚ.

Od 1.7.2019 byl spuštěn program HODINOVÝ ÚDRŽBÁŘ - SENIOR PROGRAM. 

Hodinový údržbář je program na podporu našich spoluobčanů staršího seniorského věku, tj. ve věku 75+ a seniorů ve věku 65+ a držitelů ZTP v případě, že žijí sami v domácnosti, ve věcech drobných domácích oprav zaměřených na základní údržbu a chod jejich domu (obydlí) včetně zahrady. Program je orientovaný na druhy prací a činností, které si zmínění občané nejsou schopni zajistit sami nebo které jsou nad jejich síly a dovednosti. Uvedenou podporu se obec rozhodla poskytovat v této době proto, že je dále větší problém obstarat si včas schopného opraváře, montéra nebo dělníka na drobné a základní opravy v domácnosti. Program je určen toliko pro způsobilé žadatele a to zdarma (za podmínek v čl. III) a zajišťují ho zaměstnanci obce a smluvení řemeslníci.

Více informací zde: http://obecpostrekov.cz/index.php/cs/2016-01-25-21-25-40/250-senior-program

V autobuse byla nalezena modrá peněženka s logem, možné si ji vyzvednout na obecním úřadě.

Rychlý kontakt...

Obecní úřad Postřekov

Postřekov 270

345 35 Postřekov

tel.: 379 796 219

e-mail: urad@obecpostrekov.cz

Úřední hodiny:

Po  07:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Út  09:00 - 11:00

St  07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čt  13:00 - 15:00

Pá         ---

Kalendář akcí

29 lis
14 pro
Výroční schůze SDH Postřekov
14.12.2019 15:00 - 19:00
23 pro

 

EU logo

 

MMR logo

 

MMR logo