VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

O GRAFICKÝ NÁVRH POHLEDNICE OBCE

Obec Postřekov skrze Kulturní výbor Zastupitelstva obce Postřekov vyhlašuje veřejnou otevřenou jednokolovou soutěž na vytvoření grafického návrhu nové pohlednice obce.

Veřejná soutěž je vyhlášena zveřejněním této výzvy na internetových stránkách obce www.obecpostrekov.cz a na úřední desce obce.

Předmět soutěže: Vytvoření grafického návrhu (ne fotografie) přední strany pohlednice obce Postřekov.

Účastníci soutěže: Široká veřejnost (fyzické osoby) ve věku od 15 let (studenti od 15 do 18 let s podmínkou uvedení zákonného zástupce a s jeho podpisem nebo v zastoupení školou či jinou organizací). Účastnit soutěže se nesmí osoby, které se bezprostředně účastnily na vypracování soutěžních podmínek a členů poroty.

Podmínky soutěže:

 1. Obsah návrhu:
 1. Odevzdání návrhu:
  • V zalepené neprůhledné obálce označené nápisem „Soutěž o grafický návrh pohlednice, NEOTEVÍRAT“
  • Doručení (osobně, či v listinné podobě) na adresu:

Obec Postřekov

Postřekov 270

345 35 Postřekov

 1. Každý účastník může podat jen jeden soutěžní návrh.
 2. Ke každému návrhu soutěžící musí připojit krátkou písemnou informaci o tom, co chtěl svou prací vyjádřit.

Východiska pro návrh:

 • Ideový návrh: Návrh by měl co nejvíce reprezentovat obec Postřekov široké veřejnosti a turistům. Měl by na něm být zachycen nějaký tradiční motiv obce, který obec jednoznačně identifikuje. Počet motivů není omezen.
 • Grafická úprava: libovolná (kresba, malba, …). Krom fotografie.
 • Barevnost: barevná nebo černobílá.

Základní termíny soutěže:

 • Veřejné vyhlášení soutěže: 9. 5. 2019
 • Lhůta pro odevzdání návrhů: 28. 6. 2019 do 12:00
 • Hodnocení návrhů: 29. 6. – 3. 7. 2019
 • Oznámení o vyhlášení výsledků soutěže: nejpozději do 10. 7. 2019
 • Předání odměny: 27. 7. 2019

Hodnocení:

 • Soutěží návrhy posoudí a vyhodnotí hodnotící komise složená z členů Kulturního výboru Zastupitelstva obce Postřekov, starosty obce a jednoho přizvaného účastníka.
 • Posuzovány budou pouze návrhy splňující požadavky v zadání.
 • Ohodnoceny budou ty návrhy, které se umístí na prvních 3 místech:
  • 1. místo: 3.000,-Kč,
  • 2. a 3. místo: věcná odměna.

Všeobecné podmínky:

 • Grafické návrhy zaslané do soutěže se autorům nevrací a účastníci dávají svou účastí souhlas s ponecháním a archivací poskytnutých grafických návrhů u zadavatele a s následnou prezentací návrhů ve vestibulu obecního úřadu Postřekov či propagačních materiálech obce, nebo s jinou formou využití návrhů.
 • Účastníci soutěže nemají právo na úhradu žádných nákladů spojených s jejich účastí, a to ani v případě zrušení soutěže. Veškeré náklady, které vznikly soutěžícím v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací za vítěznou. Proti rozhodnutí vyhlašovatele není možnost se odvolat. 

V autobuse byla nalezena modrá peněženka s logem, možné si ji vyzvednout na obecním úřadě.

Výstřižek

Výstřižek

              Svoz komunálního odpadu 2019
Leden 3.,10., 17., 24, 31. Červenec 11., 25.
Únor 7., 14.,21.,28. Srpen 8., 22.
Březen 7., 21. Září 5., 19.
Duben 4., 18. Říjen 3., 17., 31
Květen 2., 16., 30. Listopad 7., 14., 21., 28.
Červen 13., 27. Prosinec 5., 12., 19.

Ztráta klíču prosinec

Z důvodu uzavírky silnice II/193 v úseku Klenčí pod Čerchovem – Postřekov, v termínu 1. 11 až 30.11.2018, jsou vyhlášeny na níže uvedených linkách výlukové jízdní řády.  Po dobu uzavírky budou autobusy obsluhovat obce Postřekov a Díly v opačném pořadí, tj. z Klenčí pod Čerchovem pojedou do obce Díly a následně do Postřekova. Upozorněte na tuto skutečnost včas žáky.  Děkujeme.

Uzavírka se dotkne vedení a časových poloh spojů:

linka 400201, spoje 8 a 11

linka 400390, spoje 9,11,13,10,12,16,14

 

Nalezeny klíče s vyhledávacím zařízením, možno k vyzvednutím na OÚ

Rychlý kontakt...

Obecní úřad Postřekov

Postřekov 270

345 35 Postřekov

tel.: 379 796 219

e-mail: urad@obecpostrekov.cz

Úřední hodiny:

Po  07:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Út  09:00 - 11:00

St  07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čt  13:00 - 15:00

Pá         ---

Kalendář akcí

14 čvc
9. Chospílský cyklotlon -Chospíl
14.07.2019 00:00 - 00:00
26 čvc
Postřekovská pouť
26.07.2019 00:00 - 29.07.2019 01:00
3 srp
17 srp
Traktoriáda
17.08.2019 00:00 - 01:00

 

EU logo

 

MMR logo