Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.07.2021 - Opatření obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné vody
Nikola Lukášová
12.07.2021 - Opatření obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné vody
Nikola Lukášová
12.07.2021 - Opatření obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné vody
Nikola Lukášová
15.02.2021 - OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Petr Anderle
01.12.2020 - Oznámení veřejnou vyhláškou - návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
POSTR-851-2020 Miroslava Franková
03.08.2020 - Veřejná vyhláška opatření obecné povajy
Postr-517-2020 Miroslava Franková
30.06.2020 - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství
Petr Anderle
04.05.2020 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
POSTR-233/2020 Miroslava Franková
29.04.2020 - Veřejná vyhláška
Miroslava Franková
06.04.2020 02.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
POSTR-195-2020 Miroslava Franková
23.12.2019 - OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Petr Anderle
23.12.2019 - OZV č. 6/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Postřekov
Petr Anderle